עם ישראל יחד עם משפחות הנופלים -
מחוברים כצוק איתן